Astroloji

Burçların genel özellikleri;

Akrep | AslanBalıkBaşakBoğaİkizlerKoçKovaOğlakTeraziYayYengeç

Astroloji, yıldız ve göksel cisimlerin insanlar üzerindeki etkilerini yorumlayan bilim dalıdır. Yananca’da yıldız anlamına gelen ‘astro‘ ve bilgi anlamına gelen ‘logos‘ kelimelerinden türemiştir.

Tarih yazının bulunmasıyla başlamıştır. Fakat astroloji, ilk insanların gökyüzüne baktıkları andan itibaren vardır. Ay ve Güneş‘in hareketi yani ekinoks; gün dönümlerinin yaşanması ve mevsimlerin değişmesi, tutulmaların yaşanması dikkat çekmiştir. Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan oğlunun varlığından bu yana,  yazılı tarihin en eski bilim dalıdır astroloji.

Yüzyıllar öncesinde yaşayan insanlar, gökyüzüne bakıp yıldızların ne olduğunu, yaşamları üzerindeki etkilerinin neler olduğunu merak ettiler. Astroloji, bu soruların başlamasıyla doğmuş oldu.

İlk astrologlar, gökyüzünü dikkatle izlemeye başladılar. Yıldızların parlak ve ışıltısını, hareketlerini, gecenin muhteşem görünen sessizliğinde ortaya çıkan bütün olayları, düzenli bir şekilde kayıt tutmaya başladılar.

Gök olaylarının hareketlerine bakarak, oluşacak felaketler önceden kestirilmiş olup, kehanetlerde bulunarak tarihte bir çok toplum gözlemlemiştir. İlk yazılı örneği Mezapotamya‘daki Asur ve Babil uygarlıklarıdır.

Tarihçilerin, araştırmalarına göre farklı uygarlıkların birbirinden bağımsız olarak astrolojiyle ilgilenmişlerdir. Uygarlıkların hemen hemen hepsi, ilgilendiklerini kanıtlayan az çok kanıtlar bırakmışlardır. Yunan, Roma, Çin, Babil, Hint, Maya, Mısır, Arap uygarlıkları bunların arasındadır. İlk astrologların kimler olduğu bilinmemektedirler. Fakat bulduklarını ilk kaydeden, Kaldeliler‘dir. M.Ö. 280 ilk astroloji okulu Babilli (Kaldeli) rahip Berossus tarafından Kos adasında açılmıştır. Astrolojinin batıya yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda bazı uzmanlar, astrolojiye ait ilk kalıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gidildiği düşünülmektedir.

Pitagoras ve Plato‘nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir.

Kuzey Afrika’daki ve Doğu Akdeniz’deki Araplar M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanmışlardır.

Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar‘ın yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” adlı eserle M.S. (805-85) yılları arasında yazılmış olup, astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Burçlar kuşağı Zodyak, ilk astrolojik kayıtlarda şimdikinden farklıydı. Büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından M.S. 180 yılında, bugünkü şekline getirilmiştir.

astroloji bir yolunu bulup, Hıristiyan öğretisinin içine girerek gelişmeye devam etti.

Yunanlar astrolojiyi geleceği ve göklerin yaşamları üzerindeki etkileri merak ederek, danışmalık olarak kullandıkları yıldız falını ortaya çıkardılar.

Yıldız Haritası Nedir?

Yıldız haritası, günümüzde kabul edilen Batı astrolojisinde İlkbahar Ekinoksu (Nevruz) esas alınarak çıkartılır. Çıkartılan haritanın, takımyıldızlarıyla ilişkisi bulunmamaktadır. İlkbahar ve Sonbahar ekinokslarında günler eşitlenir (12 saat gündüz, 12 saat gece). Esas alınan bu nokta, 360 derece 12 eşit parçaya bölünerek burçlar kuşağı ortaya çıkartılır.

Hiparkus M.Ö. 190 yıllarında ilk olarak yıldız kataloğunu derleyerek, ekinoksların kaymalarını açıklamış ilk astronom olarak, astorojinin yayılmasına yardımcı olmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde Astrolojinin Yeri

Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi olarak, astroloji Osmanlıca’da ‘ilm-i tencim‘ ya da ‘ilm-i ahkam-ı nücum‘ diye anılmaktaydı.

Yaklaşık 300 sene evvel hemen hemen her hükümdarın, bir saray müneccimi vardı. Osmanlı sarayında, hükümdarın neyi ne zaman yapması gerektiğinin daha uygun olacağını söyleyen, bir müneccimbaşı bulunmaktaydı. Rasathane diye adlandırılan gözlem evleri, hem gökbilime, hem de yıldız fallarına , savaş, barış vb. toplumsal olaylar için kullanılmaktaydı.

Gökyüzü olaylarında simgesel ve bilimsel olarak yorumlar yapan müneccimler, uzun süreli olarak Doğu ve Batı saray görevlileri olarak çalıştılar. Osmanlı sarayında, Cumhuriyet Döneminde müneccimbaşı kurumu sona ermiştir.