MİYOP NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

MİYOP NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyop, göze paralel gelen ışınların retina önünde odaklanması durumudur. Miyoplar yakını görebilirler ama uzağı net göremezler. Uzağı net görebilmek için gözlerini kısarak bakarlar. Ancak bir kısmı iyi göremediğinin farkında değildir. Miyoplar yakını net görebildikleri için cisimlerin uzaklaştıkça netliklerini kaybetmelerini mantıki ve doğal olarak kabullenirler. Miyop, gözün önarka çapanın normalden fazla olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bazı çevreler miyopluğun irsi ve kalıtımsal olduğunu söylemektedir. Aslında miyopluğun en başlı nedeni; belirli mesleklerin işleri gereği bazı şeylere çok yakından bakmak zorunluluğudur. Örneğin; gazetelerde dizgi yanlışlıklarını düzeltmekle görevliler, çok okuyan ve yazanlar, doktorlar, kuyumcular ve bilim adamları gibi sayılabilir. 

Bir şeye devamlı olarak yakından bakılması durumunda, göz kasları gerildiği için yorulacaktır. Bu durum sürekli tekrarladığı zaman kaslar zayıflayacaktır. Gözler  bu duruma geldiğinde, yakına ve uzağa göre gerekli uyumu sağlayamaz. Miyopluğun başlangıcında normal okuma mesafesi olan 30 santimden okuya biliyorken, mesafesi daha uzak olan cisimler net olarak seçilmez. Gözlerin dinlenmemesi, işe sürekli olarak devam edilmesi ve gözlük kullanılmaması durumunda miyopluk gittikçe artış gösterir.

Artık okunacak şey iyice göze yaklaştırılır. Uzaktaki cisimler artık hiç seçilmemeye başlar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte de, miyopluk git gide artar.

Miyopluğun tedavisinde en iyi yöntem, daha başlangıçta gözlük kullanılmasıdır. Erken gözlük kullanılması, miyopluğun artmasını engellediği gibi düzelmesinde fayda sağlar. Ancak kullanılacak gözlük gözün miyopluk derecesiyle alakalıdır. Bununda doktor kontrolünde olması gerekir. Doktorun verdiği gözlük kullanılmalıdır. Bir miyop, gözlük kullanıyor olsa bile, her 6 ayda 1 ya da en fazla sene 1 defa doktora muayene olması lazımdır. Alınan tedbirlere uygulanan tedaviye rağmen miyopluk artmışsa, gözlüğün derecesi ona göre değişecektir.

Miyop nedenine, klinik özelliklerine göre, başlangıç yaşına ve derecelerine göre farklı şekillerde derecelen-dirilmektedir.

  •  Aksiyal miyop : Gözün ön-arka çapındaki artışa bağlı miyop.
  • Refraktif miyop : Gözün kırıcı etmenlerindeki gücün fazlalığına bağlı.

Klinik olarak sınıflandırılan miyop;

  • Basit miyop : Diğer tiplere göre daha sık görülmektedir. Genelede kalıtımsal ve çevresek faktörlere bağlıdır.
  • Dejeneratif miyop : İlerleyen miyop olarak bilinir. Zaman içerisinde tedavi edilmezsse, giderek kötüye ilerler.
  • Gece miyopu : Geceleri ve karanlık ortamlarda ortaya çıkan miyoptur. Gece miyopu gençlerde, yaşlılara göre daha sık rastlanmaktadır.
  • Yalancı miyop : Merceğin çapını ayarlayan siliyer spazmının kaslarına bağlı, ortaya çıkan bulanık görmedir.
  • İkincil miyop : Glukoz seviyesinde artış, çeşitli ilaçlar ve oksijen zehirlenmesi gibi durumlarda merceğin yapısının bozulması sonucunda ortaya çıkar.

Miyopu derecelerine göre sınıflandırırsak;

  • Düşük miyop : -3 derecenin altındaki numaralar.
  • Orta miyop : -3 ila -6 derece arasındaki numaralar
  • Yüksek miyop : -6 derecenin üzerindeki numaralardır.

-9 derecedeki miyoplar, çok ağır miyopi olarak geçmektedir ve miyopluğun yanında göz tansiyonu da var demektir.

Miyop Nasıl ve Neden İlerler?

Her göz yapısının ilerleyiş yapısı farklıdır. 6 ayda 1,5 derece ilerleyen miyopi olduğu gibi, yıllarca hiç ilerlemeyen miyopi de olabilir. Göz kusurlarından biri olan miyopinin ilerleme nedenleri, çeşitli farklılık göstermektedir. Kalıtım miyopinin engellenmesi mümkün değildir.

Miyopluğu önlemenin yolu derecesine göre gözlük kullanmak, etkinlikleri uzaktan bakarak (kitap, gazete, dergi, telefon) yapmak ve bilgisayar ekranına uzaktan bakmaktır. Aynı zamanda gözleri dinlendirmekte oldukça önemlidir.

Miyoplarda gözlüğü takmak ya da takmamak miyopinin ilerlemesine direk bir etkide bulunmaz. Gözlük takmak miyop olan kişinin daha rahat görmesini sağlar. Miyop olan kişi gözlük taktığında rahat bir görme sağlayarak, kendisini kasmaz. Ancak gözlüğü çıkardığı zaman daha kötü görür. Kısaca gözlüğün, miyopiye olan etkisi rahat görmesini sağlar.

Tedavi edilmeyen gözler ve estetik açıdan takılmayan gözlükler, hayati tehlikeye yol açabilir. Beraberinde hayat kalitesini de düşürür. Özellikle çocukluk çağlarında tedavi edilmeyen miyopluk (kırma kusurları) ilerleyen yaşlarda göz tembelliği (ambliyopi) ve şaşılık (göz kayması) problemlerine sebep olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir